Nieuws

VGZ Zinnige Zorg Award 2021 - stem voor 30 mei a.s.

3D scan en print braces Een derde van de bevolking boven de 55 jaar krijgt duimbasis artrose.
lees verder
Nieuwsarchief >>

Technische briefing Tweede Kamer over implantaten

De NOV heeft op woensdag 13 februari jl in de Tweede Kamer tijdens een technische briefing gesproken over implantaten. In een technische briefing geven ambtenaren van een ministerie, in dit geval VWS, en deskundigen uitleg over de diverse technische aspecten van een bepaald dossier. Kamerleden Joba van den Berg (CDA), Arno Rutte (VVD), Simon Geleijnse (50plus), Henk van Gerven (SP), Rens Raemakers (D66) en Corinne Ellemeet (GL) waren aanwezig om vragen te stellen aan de verschillende sprekers. Chris van der Togt (directeur NOV) en Rolf Bloem (orthopeed Reinier de Graaf Ziekenhuis) hebben het belang van kwaliteitsregistraties onder de aandacht gebracht en het verschil met het Landelijk Implantaten Register uitgelegd. Ook hebben zij de Tweede Kamer geïnformeerd over de keuze voor een bepaald implantaat, hoe de informatievoorziening en het samen beslissen verlopen en op welke wijze de kwaliteit wordt gemonitord.

 

Bron: Website NOV