Nieuws

VGZ Zinnige Zorg Award 2021 - stem voor 30 mei a.s.

3D scan en print braces Een derde van de bevolking boven de 55 jaar krijgt duimbasis artrose.
lees verder
Nieuwsarchief >>

Nieuwsarchief

Nederlandse primeur handchirurgie

In 2015 behaalde dr Gerald Kraan zijn EHBS examen en is daarbij de derde geaccrediteerde orthopedisch handchirurg in Nederland. Van de 144 chirurgen die zich voor het examen van 2015 hebben ingeschreven, hebben 58 chirurgen het uiteindelijke examen met goed gevolg afgelegd.

Aangezien dr. Kraan, samen met traumatoloog dr de Vries, in 2014 zijn Amerikaans examen heeft behaald (ASSH Hand Exam) is hij de eerste handchirurg in Nederland die beide certificaten in bezit heeft.

Als bestuurslid van de Werkgroep Hand/Pols van de Nederlandse Orthopedische vereniging is het toekomstig doel het uitbreiden van de verdere expertise in het Hand en Pols Centrum van het Reinier de Graaf  en het verbeteren van de kwaliteit van de hand pols chirurgie in Nederland.

De FESSH is de Europese federatie voor de landelijke wetenschappelijke handchirurgische verenigingen waar onder de Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie. De FESSH vertegenwoordigt 27 landen in Europa. Het doel van de FESSH is het continue verbeteren van de zorg van hand, pols en elleboogchirurgie door onderwijs, onderzoek en kennisoverdracht.

Eén pijler hiervan is het jaarlijks afnemen van het European Board of Hand Surgery (EBHS) examen. Aangezien handchirurgie nog geen erkend Europees specialisme is (zoals bijvoorbeeld orthopedie) is het van belang toe te zien op de kwaliteit hiervan. Het doel van het examen is uniformiseren van de handchirurgie in Europa en staat gelijk aan een Europees diploma handchirurgie.

De selectieprocedure voor deelname aan het examen is streng. Deelname aan het examen wordt pas toegestaan als de deelnemer een fellowship in handchirurgie van één jaar heeft doorlopen, er een uitgebreid pallet aan handchirurgische ingrepen is verricht, er genoeg traumatologische en microchirurgische ingrepen zijn verricht en er wetenschappelijke artikelen zijn gepubliceerd. Na selectie volgt een schriftelijk examen en bij het slagen hiervan een serie mondelinge examens over het volledige spectrum van de handchirurgie.