Nieuws

VGZ Zinnige Zorg Award 2021 - stem voor 30 mei a.s.

3D scan en print braces Een derde van de bevolking boven de 55 jaar krijgt duimbasis artrose.
lees verder
Nieuwsarchief >>

Nieuwsarchief

ISO certificering geprolongeerd

Na een tweedaagse externe audit door KIWA is de vakgroep orthopedie voor de 3e achtereenvolgende keer ISO 9001:2008 gecertificeerd. Deze ISO certificering is toegekend voor de toepassingsgebieden: orthopedische patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek & ontwikkeling en opleiding tot orthopedisch chirurg en basisarts.
 
In oktober 2010 behaalde de maatschap/vakgroep orthopedie als eerste medische maatschap in Nederland het ISO certificaat. Door te gaan voor dit kwaliteitskeurmerk en de ISO werkwijze is de vakgroep bewuster bezig met het verbeteren van processen en de borging hiervan. In de afgelopen jaren werden alle beschreven processen intern geaudit, de samenwerking met de ketenpartners geoptimaliseerd als ook het prospectieve risicomanagement verder vorm gegeven en waar nodig verbeteracties volgens de bekende PDCA systematiek ingezet. Dit kwaliteitsdenken is volledig geïntegreerd in de werkwijze van de vakgroep en haar medewerkers. Het hebben van een eigen, door de vakgroep zelf vormgegeven, kwaliteitsmanagementsysteem is van grote meerwaarde gebleken.
 
Het kwaliteitsteam van de orthopedie wordt gevormd door Petra le Roy (kwaliteitsmanager), Joost van Linge (orthopedische chirurg), Nina Mathijssen (onderzoekscoördinator) en Janet Kooi (secretaresse). De leden van dit team zijn allen gecertificeerd auditoren waarbij Nina Mathijssen recent haar training tot lead auditor succesvol heeft afgerond.
 
In juni 2017 zal de 1e opvolgingsaudit plaatsvinden op basis van de nieuwe norm ISO 9001:2015.