Array
(
  [0] => Array
    (
      [Content] => Array
        (
          [id] => 19067
          [text] => 

[H1] => [H2] => [intro] => [include] => [user_id] => 0 [_created] => 2012-08-15 12:36:42 [_modified] => 0000-00-00 00:00:00 ) [Element] => Array ( [id] => 17 [element_type_id] => 33 [languages_prefix] => [content_id] => 19067 [auth_company_id] => ) [ElementType] => Array ( [id] => 33 [name] => ROGO - gipskamer 1 ) [NodeElement] => Array ( [id] => 97 [element_id] => 17 [node_id] => 14527 [position] => right [order] => 97 ) ) )

Nieuws

Technische briefing Tweede Kamer over implantaten

De NOV heeft op woensdag 13 februari jl in de Tweede Kamer tijdens een technische briefing gesproken over implantaten.
lees verder

Minister Bruno Bruins brengt werkbezoek aan de orthopedie

Op maandagmiddag 14 januari bracht Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg en Sport, een werkbezoek aan de afdeling orthopedie van het Reinier de Graaf in Delft.
lees verder

Orthopedisch Centrum in Reinier Magazine

Reinier Haga Groep bouwt Orthopedisch Centrum dat patient zorg op maat biedt.
lees verder

Orthopedische implantaten

Reactie op artikel Trouw over (on)veiligheid van implantaten Vandaag (maandag 26 november) staat er een artikel in Trouw over de (on)veiligheid van implantaten.
lees verder
Nieuwsarchief >>
ISO 9001

Opleiding orthopedisch chirurg


De Reinier de Graaf Groep behoort tot de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen, het STZ. De titel STZ ziekenhuis mag je niet zomaar dragen. Het ministerie van VWS stelt voorwaarden op waaraan je als ziekenhuis moet voldoen om tot de kring van de STZ ziekenhuizen te behoren. Eén van die eisen is dat er een groot aantal opleidingen in het ziekenhuis aanwezig moet zijn.

De afdeling orthopedie van de Reinier de Graaf Groep heeft ook opleidingsbevoegdheid. Die bevoegdheid wordt afgegeven door de Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC, onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de Geneeskunst, afgekort tot KNMG). Elke vijf jaar wordt er in een uitgebreide visitatie getoetst of je als afdeling en ziekenhuis nog voldoet aan de kwaliteitseisen voor de opleiding.
Die eisen zijn erg streng en dat is ook nodig. Immers, het is van essentieel belang dat uw kinderen en kleinkinderen later ook door goede dokters behandeld worden! Tegelijkertijd moet het zo zijn dat de kwaliteit van zorg te allen tijde gewaarborgd blijft.

Soms denkt men dat artsen in opleiding voor een specialisme rustig kunnen oefenen op patiënten en dat de kwaliteit van zorg daardoor minder is. Niets is minder waar. Er gelden strenge supervisie regels en er zijn vele overlegsituaties waardoor er een optimale begeleiding is van de lerende aanstaande orthopedisch chirurg. Het verzorgen van een opleiding is ook voor de zittende orthopedisch chirurgen van grote waarde. Je kan doordat er een opleiding gegeven wordt niet achterover leunen en alleen de dagelijkse routine doen, je moet scherp blijven, ook om de vele vragen te beantwoorden van al die jonge aanstormende talenten. Het verzorgen van een opleiding werkt door dit soort mechanismen kwaliteitsverhogend omdat er een stimulerend leerklimaat heerst met ook alle aandacht voor de individuele patiënt en de te leveren kwaliteit van zorg.


De opleiding tot orthopedisch cihirurg in de Reinier de Graaf Groep maakt deel uit van het opleidingscluster ROGO-Rotterdam. Daarbinnen wordt samengewerkt met het Erasmus MC te Rotterdam en het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis te Tilburg.